Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

"Budowa budynku szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Rososzy"

Numer umowyRPLU.08.02.00-06-155/09-00
BeneficjentGmina Ryki
Wartość projektu3 718 382,57 PLN
Dofinansowanie UE1 229 947,31 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa/
Data podpisania umowy 01-07-2016
Obszar realizacji projektu

powiat rycki/ Ryki

RPOWL na youtube