Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Świdniku

Numer umowyRPLU.08.02.00-06-018/09-00
Beneficjent
Wartość projektu0,00 PLN
Dofinansowanie UE0,00 PLN
Oś, działanie VIII. Infrastruktura społeczna/ 8.2. Infrastruktura szkolna i sportowa/
Data podpisania umowy 27-04-2016
Obszar realizacji projektu

powiat świdnicki/ Świdnik

RPOWL na youtube