Mapa projektów dofinansowanych z RPO WL na lata 2007-2013

rpo.lubelskie.pl

WojewództwoLubelskie

Położenie przy wschodniej granicy Unii Europejskiej z Ukrainą i Białorusią, to jeden z atutów regionu lubelskiego, jako miejsca przyjaznego inwestorom, chcącym działać w sąsiedztwie rynków wschodnich. Przez region i sześć przejść granicznych prowadzą najważniejsze transkontynentalne szlaki drogowe i kolejowe z Brukseli, Berlina i Warszawy do Lwowa, Odessy, Kijowa, Mińska, Moskwy.

Województwo LubelskieWojewództwo Lubelskie

Liczba podpisanych umów:3 154

Łączna wartość projektów:7 808 584 320,54 PLN

Dofinansowanie UE:4 229 477 917,57 PLN

Najnowsze galerie

Najbardziej popularne

Wyszukaj projekty

Znalezione projekty 3154

Nazwa projektu Beneficjent Dofinansowanie UE
51. "POPRAWA DOSTĘPNOŚCI TURYSTYCZNEJ WŁODAWY - MIASTA TRZECH GRANIC I TRZECH KULTUR" Gmina Miejska Włodawa 1 650 575,04 PLN Galeria Projekt komplementarny
52. "Poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych poprzez dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa SP ZOZ w Lubartowie. Etap I" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie 1 793 872,79 PLN
53. "Poprawa konkurencyjności firmy PHU STOPY poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego i oferty produktowej" Przedsiębiorstwo handlowo- Usługowe "Stopy" Zbigniew Majczak 459 690,72 PLN
54. "Poprawa konkurencyjności zakładu optycznego przez realizację innowacyjnej inwestycji w połączeniu ze wzrostem zatrudnienia" Zakład Optyczny Piotr Haratym 142 740,50 PLN
55. "Preparat kosmetyczny do opalania zawierający filtry UV pochodzenia naturalnego". "PULANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 905 165,00 PLN
56. "PROGRAM PROMOCJI WALORÓW KULTUROWYCH I TURYSTYCZNYCH WŁODAWY – MIASTA TRZECH GRANIC I TRZECH KULTUR" Gmina Miejska Włodawa 1 382 774,96 PLN Galeria Projekt komplementarny
57. "Przebudowa - (modernizacja) oraz rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Orchówku wraz z budową sali gimnastycznej, boiska sportowego wielofunkcyjnego oraz infrastruktury technicznej" Gmina Włodawa 4 659 293,27 PLN Galeria Projekt komplementarny
58. "Przebudowa drogi gminnej nr 102344 L Gręzówka - Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy" Gmina Łuków 1 387 787,45 PLN Projekt komplementarny
59. "Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi od ulicy Akademickiej do ulicy Dzieci Zamojszczyzny i przebudowa ulicy Podgroble" Miasto Zamość 3 108 828,50 PLN Projekt komplementarny
60. "Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej" Miasto Chełm 6 982 879,79 PLN Galeria Projekt komplementarny

Legenda

IkonaZnaczenie
Galeria Galeria
Projekt partnerski Projekt partnerski
Projekt komplementarny Projekt komplementarny
RPOWL na youtube